Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Regels verlengen en opzeggen schadeverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2009 bepaald dat het stilzwijgend verlengen van verzekeringen verdwijnt. De afspraken zijn vastgelegd in een speciale gedragscode. Nieuwe particuliere schadeverzekeringen zijn vanaf 1 januari 2010 1-jarige contracten. Indien er sprake is van een langere contractsduur dan dient u hier expliciet mee akkoord te gaan (dubbele handtekening).

De verzekeraar dient u te informeren over de verlenging van de verzekeringsovereenkomst. Voor 1-jarige contracten geldt dat deze na verlenging door de consument dagelijks opzegbaar zijn met een opzegtermijn van een maand. De gedragscode verplicht verzekeraars niet om contracten die voor 1 januari 2010 zijn afgesloten om te zetten naar 1-jarige contracten.

De gedragscode geldt uitsluitend voor schadeverzekeringen. De verzekeraar dient daarnaast te zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Klaverblad autoverzekering
Rechtsbijstandverzekering meer informatie
Bromfietsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.