Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Garantie tegen onderverzekering

Bij garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dat er bij een schade geen beroep wordt gedaan op eventuele onderverzekering. Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. De wet schrijft ook voor dat de schadeuitkering in dit geval naar evenredigheid plaats moet vinden.

U kunt overigens ook oververzekerd zijn. Van oververzekering is sprake wanneer de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde. Aangezien de wet heeft bepaald dat een verzekerde na een schade niet in een betere positie mag komen te verkeren, wordt de schadeuitkering begrensd op de werkelijke waarde. Elke schade wordt volledig vergoed, maar de verzekerde ontvangt nooit meer dan de werkelijke schade.


Herbouwwaardemeter en inboedelwaardemeter

Garantie tegen onderverzekering wordt verleend op de opstalverzekering en inboedelverzekering. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van verzekeraars in Nederland die periodiek een herbouwwaardemeter en een inboedelwaardemeter opstelt. Daarnaast hanteren de meeste verzekeraars eigen waardemeters, die van het model van het Verbond van Verzekeraars zijn afgeleid.

Op basis van een naar waarheid ingevulde en ondertekende waardemeter verleend de verzekeraar garantie tegen onderverzekering. De garantie tegen onderverzekering wordt over het algemeen vastgelegd in een clausule die op uw polis wordt geplaatst. De verzekeraar geeft hiermee de garantie af dat bij schade geen beroep wordt gedaan op onderverzekering. Bij verhuizing komt de garantie tegen onderverzekering meestal te vervallen. De garantie wordt daarnaast vaak verleend voor een bepaalde duur van bijvoorbeeld 5 jaar. In deze situaties kan opnieuw een waardemeter worden ingevuld en ondertekend.

De herbouwwaardemeter is een handig hulpmiddel om de hoogte van de verzekerde som voor een opstalverzekering vast te stellen. De herbouwwaardemeter kan worden gebruikt voor vrijwel alle type woningen, met uitzondering van bijvoorbeeld monumentale panden of grote villa's. De gemiddelde bouwkosten per kubieke meter vormen de basis voor de berekening van de herbouwwaarde. Afhankelijk van het afwerkingsniveau, het type fundering of de ligging kan de uiteindelijke herbouwwaarde worden verhoogd of verlaagd.

Met de inboedelwaardemeter wordt aan de hand van een aantal factoren een verzekerde som voor de inboedelverzekering vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan factoren zoals de gezinssamenstelling, het inkomen of de WOZ waarde van de woning. Voor een aantal verzekerde zaken op de inboedelverzekering geldt een standaarddekking. Dit betekent dat de verzekerde bedragen voor bepaalde soorten inboedel, zoals audio-/computerapparatuur, lijfsieraden en bijzondere bezittingen ondanks de garantie tegen onderverzekering, zijn gemaximeerd. Wanneer de werkelijke waarde van deze zaken de standaarddekking overschrijdt, dan kan aan de verzekeraar worden verzocht het (standaard) verzekerde bedrag te verhogen zodat dit in overeenstemming is met de werkelijke waarde.Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Klaverblad autoverzekering
Rechtsbijstandverzekering meer informatie
Bromfietsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.