Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

No-claimbeschermer

De meeste autoverzekeringen worden afgesloten op basis van het bonus-malussysteem. Bij het bonus-malussysteem worden 'goede rijders' (verzekerden die geen schade claimen) beloond en slechte rijders gestraft door middel van bonus-maluskorting. De ladder begint meestal bij 25% toeslag (malus), de maximale korting bedraagt 75% of 80%. De ladder bestaat doorgaans uit 20 treden, de trede bepaald de bonus of maluskorting.

In principe is elke schade die wordt geclaimd op de autoverzekering van invloed op de bonus-maluskorting. Indien mogelijk zal de verzekeraar de schade proberen te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Wanneer de schade kan worden verhaald dan komt de schade niet ten laste van de verzekering en wordt de bonus-maluskorting niet aangepast. Schades die onder de beperkt-casco dekking vallen, zoals schade door diefstal, inbraak, vandalisme, ruitbreuk, hagel, storm en (wilde) dieren, zijn meestal niet van invloed op de bonus-maluskorting. Schades die onder de Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking dekking (WA dekking) vallen en niet verhaalbare casco schades zijn wel van invloed op de bonus-maluskorting. Als de schade niet kan worden verhaald dan kan de verzekerde een vergoede schade later voor eigen rekening nemen waardoor de schade alsnog niet van invloed is op de bonus-maluskorting.

Indien schade van invloed is op de bonus-maluskorting dan wordt de bonus-maluskorting (premiekorting) bijvoorbeeld aangepast van 75% naar 55%. De bonus-maluskorting wordt berekend over de bruto premie. Niet alleen de bonus-maluskorting wordt aangepast, maar ook het aantal schadevrije jaren. De gemiddelde terugval bedraagt ongeveer 5 schadevrije jaren.

Met een no-claimbeschermer kunt u één niet verhaalbare schade per verzekeringsjaar claimen zonder dat de bonus-mauluskorting wordt aangepast. Er is echter wel sprake van terugval in schadevrije jaren! Veel verzekerden sluiten bij de autoverzekering een aanvullende no-claimbeschermer af, in de veronderstelling dat zonder gevolgen een niet verhaalbare schade kan worden geclaimd. In werkelijkheid wordt alleen de bonus-maluskorting bij de huidige verzekeraar beschermd, maar het verlies van schadevrije jaren dus niet. Een lager - of zelfs negatief - aantal schadevrije jaren kan de keuzevrijheid voor andere verzekeraars beperken. Het aantal schadevrije jaren bepaald namelijk in belangrijke mate de premie, waardoor de premie onverwacht veel hoger kan uitvallen. Veel verzekeraars accepteren verzekerden met een negatief aantal schadevrije jaren niet.Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Klaverblad autoverzekering
Rechtsbijstandverzekering meer informatie
Bromfietsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.