Klaverblad Verzekeringen
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: 7,5% - 10%!
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Klaverblad arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De Klaverblad arbeidsongeschiktheidsverzekering een voordelige verzekering voor zelfstandig ondernemers die voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit. Deze verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, ZZP'ers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).


Voordelen Klaverblad arbeidsongeschiktheidsverzekering:

- Internetkorting via Internetverzekeren.nl: 7,5% tot 10%!
- Dekking op maat: Royaal of Budget
- Professionele hulp bij reïntegratie
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Arbeidsongeschiktheidsverzekering premieberekening

Royaal dekking

Bij de Royaal AOV wordt bij arbeidsongeschiktheid gekeken in hoeverre u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Deze variant biedt dekking voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid en bovendien actieve ondersteuning bij reïntegratie.

De eerste drie jaar is deze uitkering gelijk aan de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Ook als u inkomsten heeft uit andere werkzaamheden, worden deze niet gekort op uw uitkering. Als u na drie jaar geen nieuw beroep heeft gevonden, blijft deze uitkering gelden. Heeft u na drie jaar wel een nieuw beroep en inkomen? Dan wordt voor de uitkering gekeken in hoeverre u arbeidsongeschikt bent voor het oude en het nieuwe beroep.

U bent niet voor niets ondernemer; het liefst wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Hoe sneller u begint met reïntegreren, hoe groter de kans is dat u weer kunt gaan werken. Daarom begeleidt Klaverblad Verzekeringen u de eerste jaren actief bij de reïntegratie. Meer informatie treft u aan in de brochure van de brochure Klaverblad arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Budget dekking

Het grote verschil met de Royaal AOV is dat bij de Budget AOV na het eerste jaar wordt gekeken naar werkzaamheden die bij uw opleiding en werkervaring passen (passende arbeid). Dit betekent dat u na het eerste jaar minder snel in aanmerking komt voor een uitkering.

Door de lagere premie kan deze variant een aantrekkelijk alternatief zijn voor ondernemers die minder geld willen of kunnen besteden aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering biedt dekking voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid.

In het eerste jaar wordt bij de Budget dekking gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep, ook als er andere inkomsten zijn. Vanaf het tweede jaar wordt de uitkering vastgesteld op basis van mogelijkheden gezien uw opleiding en werkervaring bij u passen. Blijkt u op basis daarvan minstens 25% arbeidsongeschikt te zijn, dan wordt voor de uitkering gekeken naar passende werkzaamheden binnen het eigen bedrijf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de in de brochure van de brochure Klaverblad arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Combinatie en standaardtarief

Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt, afhankelijk van uw leeftijd. Op het moment dat u een jaar ouder wordt, stijgt de premie. Vanaf een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk tot de einddatum van de verzekering. Voordeel van het combinatietarief is dat u op een jongere leeftijd een lagere premie betaalt. Op latere leeftijd betaalt u echter meer premie.

Bij het standaardtarief is de premie die u betaalt de hele looptijd gelijk. Bij het afsluiten van de verzekering wordt de premie vastgesteld op basis van uw leeftijd op dat moment. De premie verandert daarna alleen nog als het verzekerde bedrag wijzigt of als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van het optierecht


Verzekerd bedrag

Klaverblad Verzekeringen verzekert maximaal 80% van uw inkomen. Het maximum verzekerde bedrag is EUR 85.000. U kunt zelf het verzekerde bedrag kiezen binnen deze grenzen.


Eigen risico termijn

Een eigenrisicotermijn is de eerste periode van iedere ziekmelding die voor eigen rekening komt. De minimale eigenrisicotermijn bedraagt 14 dagen, maar u kunt ook kiezen voor een langere eigenrisicotermijn. Een langere eigenrisicotermijn resulteert in een lagere premie. Voor sommige risicovolle beroepen geldt een minimale eigenrisicotermijn van 30 dagen


Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het bereiken van de eindleeftijd stopt de verzekering. U kunt zelf kiezen tot welke leeftijd u verzekerd wilt blijven, bijvoorbeeld uw pensioengerechtigde leeftijd. Een lagere eindleeftijd resulteert in een lagere premie. Voor sommige risicovolle beroepen geldt een gemaximeerde eindleeftijd.


Indexatie verzekerd bedrag en/of uitkering

Het is mogelijk om uw verzekerd bedrag op peil te houden door de index mee te verzekeren. Jaarlijks wordt dan uw verzekerd bedrag aangepast aan de prijsindex van de gezinsconsumptie zodat u er in koopkracht niet op achteruit gaat door de jaren heen. Op het moment dat u één jaar arbeidsongeschikt bent, stopt de indexering. Vanaf één jaar na herstel kunt u aangeven dat de indexering weer op de polis geplaatst dient te worden.

Door de jaarlijks stijgende uitkering mee te verzekeren, wordt de hoogte van uw uitkering jaarlijks met 2% verhoogd. Hierdoor gaat u er in koopkracht zo min mogelijk op achteruit. De jaarlijks stijgende uitkering kan alleen worden gekozen in combinatie met de indexering van het verzekerd bedrag.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering premieberekening

Arbeidsongeschiktheid:
Direct naar:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering + korting!
Premieberekening arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering online afsluiten

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.