Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Schade melden bij Internetverzekeren.nl

Internetverzekeren.nl neemt uitsluitend schademeldingen van eigen klanten in behandeling. U kunt controleren of u klant bent van Internetverzekeren.nl door uw polis te raadplegen. Op uw polis staat tevens ons telefoonnummer vermeld. Meld uw schade zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe meer risico u loopt dat uw schade niet meer kan worden behandeld.


Naam: E-mail:


Polisnummer:                   Telefoonnummer:


Postcode:                         Huisnummer:


Omschrijving van de schade:
Schadeformulier

Naast de online schademelding dienen wij ook een schadeformulier per post te ontvangen. Download het fomulier voor verkeersschade. Het fomulier voor verkeersschade dient bijvoorbeeld ook te worden gebruikt bij diefstal(schade), vandalisme of stormschade aan uw motorrijtuig. Voor overige schades kunt u het algemene schadeformulier downloaden. Om uw schade snel te kunnen afhandelen is het belangrijk dat u het schadeformulier zo volledig mogelijk invult en ondertekend. Volledig ingevulde en ondertekende schadeformulieren worden zo spoedig mogelijk door Internetverzekeren.nl worden behandeld. U wordt op de hoogte gehouden van de schadeafhandeling.


Relevante bewijsstukken

Stuur alle mogelijke relevante (originele) bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor het behandelen van de schade toe per post, bij voorkeur tezamen met het schadeformulier. Neem bij twijfel altijd even vooraf contact met ons op. Relevante bewijsstukken zijn bijvoorbeeld originele aankoopnota's, originele reparatienota's, een proces verbaal van aangifte, originele sleutels, foto's of een getuigenverklaring. Wij raden aan om originele sleutels per aangetekende post te versturen.


Aangifte bij diefstal

Bij diefstal dient altijd aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie, ook als u op vakantie in het buitenland bent.


Schade expert

Indien er sprake is van een grote of bijzondere schade dan wordt meestal een onafhankelijke schade expert ingezet. De schade expert doet onderzoek naar de schade oorzaak en de schade omvang. Het is van belang dat de beschadigde zaken niet worden hersteld of weggegooid totdat de schade expert onderzoek heeft kunnen doen. De expert maakt na het onderzoek een expertiserapport op. Mede op basis van het expertiserapport kan uw schade worden afgehandeld.


Samenwerkende herstelbedrijven, vergoeding casco schade autoverzekering

Vrijwel alle verzekeraars werken samen met aangesloten herstelbedrijven. Klaverblad Verzekeringen werkt samen met ABS autoherstel en CARe Schadeservice. U bent over het algemeen niet verplicht uw auto bij een aangesloten herstelbedrijf te laten repareren. Wel kan reparatie via een met de verzekeraar samenwerkend herstelbedrijf voordelen bieden, bijvoorbeeld:

- Er hoeft geen aparte schade expert te worden ingeschakeld.
- Rechtstreekse financiële afwikkeling tussen verzekeraar en het herstelbedrijf.
- Recht op gratis vervangend vervoer gedurende de reparatieduur van uw auto.


Informatie verzekeringen:
Bereken uw premie:
Informatie Klaverblad autoverzekering
Rechtsbijstandverzekering meer informatie
Bromfietsverzekering

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.