Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Vragen Klaverblad opstalverzekering

Wat valt onder opstal en wat valt er onder inboedel?

Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort over het algemeen tot het opstal. Datgene wat niet aard- en nagelvast zit (en dus wel verhuisbaar is) behoort meestal tot de inboedel.


Wat is het verschil tussen de Royaal en een Budget opstalverzekering?

De Royaal opstalverzekering dekt schade door alle plotseling onverwacht plaatsvindende evenementen en tevens schades die door uzelf zijn veroorzaakt. De Budget opstalverzekering heeft een lagere premie en dekt alleen schade voor in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen.


Wat houdt garantie tegen onderverzekering in?

Indien uw woonhuis is gebouwd in 1945 of later en een herbouwwaarde heeft die lager is dan EUR 500.000, is het mogelijk om uw woonhuis te verzekeren met een onbeperkte garantie tegen onderverzekering. Op deze wijze bent u niet te laag verzekerd (onderverzekerd), maar ook niet te hoog.


Wat betekent indexering van de verzekerde som?

Indexering van het verzekerde bedrag houdt in dat het verzekerde bedrag op uw opstalverzekering jaarlijks wordt aangepast met het prijsindexcijfer voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo blijft het verzekerde bedrag op peil.


Waarom wordt de fundering meeverzekerd?


Als uw woonhuis afbrandt of als er een ontploffing plaatsvindt, kan de fundering ook schade oplopen. De schade kan dermate groot zijn dat ook de fundering opnieuw moet worden opgebouwd.


Wat moet ik doen bij schade?

U moet dit zo snel mogelijk melden aan Internetverzekeren.nl via ons online meldingsformulier. U kunt dit doen via onze klantenservice. Onze professionele medewerkers geven vervolgens hulp bij de begeleiding en afwikkeling van uw schade.


Wat betekent herbouwwaarde?

Uw woonhuis wordt verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis na eventuele schade op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en met dezelfde bestemming opnieuw op te bouwen.


Is de herbouwwaarde hetzelfde als de aankoopprijs?

Nee, de herbouwwaarde is niet hetzelfde als de aankoopprijs. Bij de aankoopprijs is onder andere de waarde van de grond inbegrepen.


Hoe bereken ik mijn herbouwwaarde?

Om de herbouwwaarde vast te stellen kunt u gebruik maken van de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. Bij de berekening wordt onder andere aan de hand van het type woning, de oppervlakte en het aantal woonlagen een herbouwwaarde vastgesteld.


Is er een eigen risico?

Uitsluitend voor schade aan het woonhuis door storm geldt een eigen risico van 2 (2 promille) van het verzekerde bedrag, met een minimum van EUR 225 en een maximum van EUR 450.


Wat is onderverzekering?

Van onderverzekering is sprake wanneer het verzekerde bedrag op uw opstalverzekering lager is dan de herbouwwaarde van uw woonhuis. Bij onderverzekering wordt uw schade niet volledig vergoed, maar heeft u slechts recht op een evenredig deel. Om onderverzekering te voorkomen kunt u gebruik maken van de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.Opstalverzekering:
Direct naar:
Klaverblad opstalverzekering
Premie opstalverzekering berekenen
Opstalverzekering online afsluiten

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.