gtag('config', 'AW-1040556501');
Privacy

Privacyreglement Internetverzekeren.nl

Bij het afsluiten van een verzekering of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Internetverzekeren.nl respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Links naar andere websites

Deze privacy statement is niet van toepassing op internetpagina's van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht.

Doeleinden gegevensverwerking

Internetverzekeren.nl zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Internetverzekeren.nl verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Overdracht Internetverzekeren.nl

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Internetverzekeren.nl, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Internetverzekeren.nl zal ervoor zorgen dat de overnemende partij uw gegevens op de in de vorige alinea genoemde manier zal behandelen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website worden verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Internetverzekeren.nl gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. 

Internetverzekeren.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Inzage en correctie

Gebruikers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Uw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kunt u kenbaar maken door een een brief te sturen naar Internetverzekeren.nl. Wanneer u reeds een relatie met Internetverzekeren.nl heeft, kunt u om een opgave vragen van de gegevens over uzelf, die door ons geautomatiseerd zijn verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Internetverzekeren.nl ook gebruikt om u gericht te informeren over andere financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit melden door een brief of e-mailbericht te sturen naar Internetverzekeren.nl.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Internetverzekeren.nl, postbus 523, 9200 AM te Drachten.