Klaverblad Verzekeringen via Internetverzekeren.nl
 
 
Voordelen Internetverzekeren.nl
- Veilig en betrouwbaar
- Professionele schadehulp
- Internetkorting: extra voordelig
- Tevredenheidsgarantie: 14 dagen bedenktijd

Vragen Klaverblad rechtsbijstandverzekering

Wie vallen er onder de dekking?

Er kan gekozen worden voor een alleenstaande dekking of een gezinsdekking. Zowel u, uw partner, als uw gezinsleden kunnen aanspraak maken op rechtshulp indien er gekozen is voor gezinsdekking. Is gekozen voor een dekking voor een alleenstaande, dan kan alleen de verzekeringnemer een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering.


Wat wordt bedoeld met inlooprisico?

Dit betekent dat u geen beroep op deze rechtsbijstandverzekering kunt doen met betrekking tot een gebeurtenis die binnen drie maanden na de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering heeft plaatsgevonden. Het inlooprisico is niet van toepassing indien u reeds een verzekering had lopen, waarbij de ingangsdatum van de nieuwe verzekering aansluit op de einddatum van uw vorige rechtsbijstandverzekering. Daarnaast kunt u uitsluitend een beroep doen als het juridisch conflict ook bij uw vorige verzekeraar gedekt zou zijn.


Is het mogelijk om tussentijds de modules te wijzigen?

Ja, het is mogelijk om tussentijds modules bij te sluiten of van de rechtsbijstandverzekering te verwijderen. U dient dit schriftelijk aan te geven. Voor de bijgevoegde modules geldt wel eerst de wachttijd van drie maanden. Beëindiging van de gehele rechtsbijstandverzekering kan uiteraard alleen per hoofdvervaldatum met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden.


Door wie wordt de rechtsbijstand verleend?

De rechtsbijstand wordt verleend door de juridische deskundigen van de onafhankelijke stichting Klaverblad Rechtsbijstand Stichting.


Hoe doe ik een beroep op mijn rechtsbijstandverzekering?


Wanneer u een beroep wenst te doen op uw rechtsbijstandverzekering dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, postbus 3012, 2700 KV te Zoetermeer. Wij raden u aan alle relevante correspondentie met uw verzoek mee te sturen.


Mag ik zelf een advocaat inschakelen?

Het is niet de bedoeling dat u zonder overleg met de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting rechtshulp inschakelt.


Ben ik direct verzekerd?

In principe wel. U dient wel rekening te houden met de wachttermijn (zie ook 'inlooprisico'). Indien de verzekering niet voor acceptatie in aanmerking komen ontvangt u hierover bericht.


Premie Klaverblad rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering:
Direct naar:
Informatie Klaverblad rechtsbijstandverzekering
Premieberekening rechtsbijstandverzekering
Klaverblad rechtsbijstandverzekering online afsluiten

Dienstverlening Internetverzekeren.nl

Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.